Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 23, 2023

Hội Chợ Tết Quý Mão 2023 Tại Mile Square Regional Park, Thành Phố Founta...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự  “Hội chợ Tết Quý Mão 2023 tại Mile Square Regional Park, thành phố Fountain Valley, quận Cam” với nhà báo Tạ Phong Tần vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 (cũng là ngày Mùng Một Tết) tại công viên Mile Square Park, 16801 Euclid Street, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment