Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 31, 2023

Thế Hệ Con Cháu Chúng Ta Sẽ Tiếp Nối Noi Gương Tấm Lòng Yêu Nước Của Tổn...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm tổng thống Ngô Đình Diệm, Linh mục Vũ Minh, Tuyên úy trung tá Không quân Hoa kỳ hồi hưu, ông Trần Văn Giỏi, Hội trưởng Hội Võ Bị Nam California và cô Christina Cao, Tổng đoàn trưởng Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa hiệu nhân dịp các vị đến tham dự buổi “Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Dân Quân Cán Chính VNCH” vào sáng Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment