Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, December 14, 2014

BA BÚA - SỚ TỐNG TÀ: 35 NĂM BÁC VÀO THÀNH


Hồ Chí Minh chém giết đều,
Ngày nào cũng có một hai tin buồn.
Hồ Chí Minh cướp rất thường,
Đêm ngày băng đảng nhố nhăng lộng hành.
Hồ Chí Minh trấn lột nhanh,
Giựt giây chuyền, cướp xế ngon của người.
Hồ Chí Minh nổi cơn ghiền,
Hè nhau chích choác tự nhiên như ruồi.
Hồ Chí Minh ổ mãi dâm,
Mặc cho đĩ điếm thả rong ngoài đường.
Hồ Chí Minh đượi trá hình,
Giả vờ hớt tóc, bán dâm hành nghề.
Hồ Chí Minh lộng “mát sa”,
Mát trên, nóng dưới, “Bác” tiêu tán thoòng.
Hồ Chí Minh lừa gái vườn,
Đưa lên thành phố gả sang nước ngoài.
Hồ Chí Minh dụ trẻ thơ,
Phá trinh rồi ép vào lò phấn hương.
Hồ Chí Minh đảng tham quan,
Chia nhau đánh cướp của công tận tình.
Hồ Chí Minh đục khoét hoài,
Sâu dân, mọt nước đua nhau tiến hành.
Hồ Chí Minh nạo, phá thai,
Thương thay thiếu nữ níu tay tử thần.
Hồ Chí Minh bóc lột người,
Tiếp tay tư bản hại đời công nhân.
Hồ Chí Minh tháo tỏng rồi,
Công nhân ăn phải thịt ôi nhiễm trùng.
Hồ Chí Minh lãnh đạo ngu,
Mở mang thành phố về khu sình lầy.
Hồ Chí Minh lún, xập rồi,
Mưa không thoát nước, xe bơi thay xuồng.
Hồ Chí Minh hố tử thần,
Gây bao thảm họa giao thông tối ngày.
Hồ Chí Minh nịnh ngoại xâm,
Bắt người chống cướp biển Đông, bỏ tù.
Hồ Chí Minh bầu cử ma,
Đảng mà giới thiệu kể như trúng rồi.
Hồ Chí Minh làm cò mồi,
Giúp cho Tư Bản nước ngoài thầu gian.
Hồ Chí Minh cướp mặt bằng,
Bán qua, bán lại, phi tang vồ tiền.
Hồ Chí Minh mánh chuyển ngân,
“Đại gia đầu đỏ” rửa tiền ngon ơ.
Hồ Chí Minh dạy nặc nô,
Nữ sinh đánh lộn bầy trò quay phim.
Hồ Chí Minh thi cử gian,
Bán đề, học dởm, học dùm OK.
Hồ Chí Minh lừa vua Hùng,
Bánh chưng độn “móp” cúng lên lễ đài.
Hồ Chí Minh đạo khấn đời,
Nhà Chùa, Nhà Chúa, nhà tôi, nhà mình.
Hồ Chí Minh nhảy xuống ao,
Chán đời tự tử kiểu nào cũng ghê.
Hồ Chí Minh quyết rình mò,
Blogger, Facebook tống mau vô tù.
Hồ Chí Minh sợ người ngay,
Nói ra sự thật phơi thây Đảng già.
Hồ Chí Minh kém vệ sinh,
Đái đường, ị bậy, hôi rình mọi nơi.
Hồ Chí Minh tuổi 35,
Minh Khai, Thị Lạc, Thị Trưng… “Bác” mần.
Đủ rồi cái tuổi dê xồm,
Bước qua 36 vừa bần vừa dâm.
Vào thành “Bác” phản bội dân,
“Đấu tranh giai cấp” chỉ bênh kẻ giầu.
Sớ làm tống khứ “Bác” mau,
Saigon ngọc lại sáng ngời Viễn Đông.

Ba Búa
October 30, 2010

No comments:

Post a Comment