Sunday, December 14, 2014

BA LÀNG - TỰ HỒ TẶC


Hồ ta tính thích lộn lèo,
Loay hoay ngang ngược đủ chiều sở xoay.
Ra điều khác lạ hơn đời,
Tẩn mà, tẩn mẩn giãi bầy thông minh.
Hai mươi bốn chữ vốn dùng,
Hồ ngồi cọ quậy nhì nhằng rất quê.
Khởi đầu là bỏ chữ D (dê),
Lấy luôn chữ Z đọc D (dê) thế vào.
Còn D (dê) thì đọc tào lao,
Là Đ (đê) mà Z thay vào trước đây.
Còn K thì viết thành C,
Gọi là “Kách Mệnh” mở ra lối mòn.
Bây giờ ta thử để xem,
Gã Hồ đã quậy dọc ngang thế nào.
“Bác” Mao vĩ đại cực kỳ,
“Bác” Hồ còm cõi cũng vì cháu ngoan.
“Kết đoàn” “Kách Mệnh” đại đồng,
Tự Do, Độc Lập trong vòng kiểm tra.
Tới đây ta viết kiểu Hồ,
Thử xem các cháu “đảng ta” thấy gì.
“Bác” Mao vĩ DẠI KỰC CỲ,
“Bác” Hồ KÒM KÕI KŨNG vì cháu ngoan.
“KẾT DOÀN” KÁCH MỆNH DẠI DỒNG,
TỰ ZO, DỘC Lập trong vòng kiểm tra.
Hồ xoay chữ nghĩa tít mù,
Tỏ ra vượt trội tập đoàn Cố Tây.
Những nhà Bác Học bậc thầy,
Tạo ra Quốc Ngữ cho người Việt Nam.
Giặc Hồ vênh váo phá ngang,
Chẳng ma nào lại muốn phiền vào thân.
Cuối cùng chỉ có Zân Tiên,
Thích đường Kách mệnh viếng thăm “Bác” Hồ.
“Đỉnh cao trí tuệ” óc bò,
Vừa bần, vừa hỗn, vừa gian, vừa tồi.
Đây là thành tích để đời,
Của tên Tự Tặc là thầy “Đảng Ta”.

Ba Làng
November 18, 2010


No comments:

Post a Comment