Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 18, 2014

GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH - KHỔNG TỬ MANG TIẾNG VÌ VÀO PHÒNG GÁI ĐẸPGarden Grove (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã có một cuộc nói chuyện với Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về việc hai tác giả người Đức đã nghiên cứu chuyện Đức Thánh Khổng vào phòng bà Nam Tử vợ vua Vệ. 

Hai học giả Siegfried Englert và Roderrich Ptak đã đặt ra câu hỏi là "nàng Nam Tử hay là Trời không hại Khổng Tử". Hai học giả này đã kiếm được tài liệu cổ của Vương Sung (27-97) đời nhà Hán. Vương Sung cho rằng việc Khổng Tử gặp Nam Tử không dễ dàng như sự giải thích của các đệ tử của Thầy Khổng.

Buổi nói chuyện này được thực hiện vào ngày 02 tháng 03 năm 2012 tại thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment