Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, December 14, 2014

BA LÀNG - THI HỒ TẶC


Bàn dân thiên hạ làm Thơ,
Có Hồ làm Thẩn bầy trò phá ngang.
Lấy đồng dao sửa tứ tung,
Sai vần, lạc điệu vè không ra vè.
Ru em cả nước đều nghe,
Từ đời này tới đời kia truyền hoài.
“Còn non, còn nước, còn trời,
Còn cô bán rượu anh thời say sưa…”
Họ Hồ lấy đại, sửa bừa,
“Còn non, còn nước, còn người,
Đánh thắng giặc Mỹ ta thời xây dựng gấp mười năm xưa”.
Lại còn ngủ với gái tơ,
Làm thơ, tặng vở, bầy trò ngâm nga:
“Vở này ta tặng cháu yêu ta,
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là,
Mong cháu ra công mà học tập,
Mai sau cháu giúp nước non nhà”.
Mấy tên “bồi bút” nịnh Hồ,
Đưa ngay vào sách giáo khoa dạy đời.
Hồ còn mượn đỡ thơ người,
Sửa rồi kính tặng “quan thầy” Trần Canh.
Tiện đây chép rõ phân minh,
“Lương Châu Từ” của Vương Hàn như sau:
“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi,
Túy ngọa sa trường quân mạc vấn,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”.
Hồ đi chiến dịch Đông Khê,
Lấy thơ nhái lại giả cầy như sau:
“HƯƠNG TÂN mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi,
Túy ngọa sa trường quân mạc TIẾU,
ĐỊCH NHÂN HƯU PHÓNG NHẤT nhân hồi”.
Một bài so sánh thế thôi,
Hồ còn chĩa cả tập dầy có sao.
“Ngục Trung Nhật Ký” thuở nào,
“Mặt mo” Hồ cứ chép, xào, nhận vơ.
Một bầy “Văn Bút” Cộng Nô,
Xúm nhau ca tụng “văn thơ thiên tài”.
Lại còn vận động miệt mài,
Để mong thế giới ghi vào “danh nhân”.
UNESCO gạch thẳng thừng,
Thế mà báo Đảng không ngưng “lộn sòng”.
Tiện đây vài nét ghi nhanh,
Xú danh thi tặc Hồ gian địa cầu.

Ba Làng
November 17, 2010

No comments:

Post a Comment