Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, January 29, 2015

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI RIVERSIDE KẾT NGHĨA VỚI CẦN THƠ /P2


BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI RIVERSIDE KẾT NGHĨA VỚI CẦN THƠ /P2

Riverside (VanHoaNBLV) - Bảng Cần Thơ kết nghĩa với Riverside đã bị gỡ bỏ trước khi gần 300 người biểu tình chống đối về việc này. Cuộc biểu tình xuất phát tại Đền Thờ Đức Thánh Trần thuộc thành phố Westminster lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 01 năm 2015 và bểu tình trước Tòa Thị Chính Riverside. Đoàn biểu tình cũng tới phòng mạch Bác sĩ Đoàn Viên là người móc nối sự kết nghĩa giữa Riverside và Cần Thơ. Cuộc biểu tình kết thúc lúc 12 giờ 15 cùng...
image not displayed


No comments:

Post a Comment