Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 5, 2015

VIỆT CỘNG MỞ VIỆN KHỔNG TỬ KHIẾN TOÀN DÂN VIỆT NAM CÀNG THÙ GHÉT GIẶC TẦULittle Saigon (VanHoaNBLV) - Trung Cộng và Việt Cộng khai trương Viện Khổng Tử tại Đại Học Hà Nội đã là một hành động "đổ dầu vô lửa" khiến đại đa số dân Việt ở quốc nội cũng như hải ngoại càng thù ghét bọn xâm lược Trung Cộng nhiều hơn.

Nhân buổi Lễ Chào Cờ Đầu năm 2015 đã được tổ chức vào sáng ngày Thứ Bảy 03 tháng 01 năm 2015 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ; Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quý đồng hương về đề tài đã dược nêu trên, gồm các vị:

Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Nam California.
Ông Lê Quang Dật, Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.
Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Orange County

No comments:

Post a Comment