Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, January 4, 2015

PHỤ NỮ VIỆT NAM Ở MỸ ĐÒI DẸP KHỔNG TỬ VÌ TỘI KHINH MIỆT NỮ GIỚILittle Saigon (VanHoaNBLV) - Phụ Nữ Việt Nam ở Hoa Kỳ đã phẫn nộ về việc Việt Cộng và Trung Cộng mới khai trương Viện Khổng Tử tại Đại Học Hà Nội ngày 27 tháng 12 năm 2014.

Trong cuộc phỏng vấn của Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt các chị Phạm Minh Huệ, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California và chị Nguyễn Mộng Tâm, Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đã lên án học thuật Khổng Tử là hủ bại vi phạm vào các tội kỳ thị nữ giới, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo và kỳ thị giai cấp.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện nhân buổi Lễ Chào Cờ Đầu năm 2015 đã được tổ chức vào sáng ngày Thứ Bảy 03 tháng 01 năm 2015 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment