Tuesday, January 6, 2015

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 2015 TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON, WESTMINSTER, CALIFORNIA

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 2015 TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON, WESTMINSTER, CALIFORNIA

Little Saigon, Westminster (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Chào Cờ Đầu Năm 2015 được tổ chức vào sáng Thứ Bảy ngày 03 tháng 01 năm 2015 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV's album »


No comments:

Post a Comment