Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, January 6, 2015

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 2015 TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON, WESTMINSTER, CALIFORNIALittle Saigon, (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Chào Cờ Đầu Năm 2015 được tổ chức vào sáng Thứ Bảy ngày 03 tháng 01 năm 2015 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment