Lac Viet Humanistic Culture

Friday, January 30, 2015

RIVERSIDE GỠ BẢNG KẾT NGHĨA VỚI CẦN THƠ


Riverside (VanHoaNBLV) - Đoàn biểu tình đã ngạc nhiên khi thấy tấm bảng kết nghĩa có cờ đỏ sao vàng của Cần Thơ đã được gỡ xuống sáng ngày 29 tháng 01 năm 2015.

Ông Phan Kỳ Nhơn, Nghị viên Bùi Phát, Nghị viên Chris Phan, Đại sứ Kenneth Nguyễn của Santa Ana đều nói rằng đây là kết quả đầu tiên mà dân Việt chống lại sự kết nghĩa của Riverside với Cần Thơ.

Nghị viên Phát Bùi cũng cho biết rằng sau khi các vị đại diện gần 300 người biểu tình vào đạo đạt thỉnh nguyện thư xin thành phố Riverside cứu xét lại việc kết nghĩa với Cần Thơ thì một vị đại diện của Thị Trưởng Riverside đã tới gặp Nghị viên Phát Bùi để loan báo rằng Thị Trưởng Riverside muốn có một cuộc gặp gỡ với những đại diện cộng đồng để dàn xếp một cách êm dịu về vụ việc này. Tuy thế Nghị viên Phát Bùi cũng lưu ý mọi người rằng "Chúng ta phải chờ đợi cuộc gặp gỡ với Thị Trưởng Riverside thì mới biết rõ quan điểm của Thành phố này."

Trong khi đó ông Phan Kỳ Nhơn, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết rằng: "Những người chống đối vụ Riverside kết nghĩa với Cần Thơ cần biết quyết định của thành phố Riverdide bằng căn bản pháp lý được ghi rõ trên giấy tờ chứ không thể hứa hẹn bằng lời nói."

Nhiều cư dân của Riverside phàn nàn rằng Thành phố đã không cho chúng tôi biết gì vế quyết định của họ khi kết nghĩa với Cần Thơ. Hai Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đã tham chiến ở VN cũng là cư dân Riverside đã tham gia cuộc biểu tình của dân Việt trước Tòa Thị Chính Riverside.

Nhiều đại biểu của đoàn biểu tình cho biết nếu Riverside không giải quyết vấn đề mau chóng thì những cuộc biểu tinh phản đối sẽ liên tục diễn ra.

Tiếp đó, đoàn biểu tình đã tuần hành từ Tòa Thị Chính Riverside tới văn phòng của Bác sĩ Đoàn Viên là người đã vận động để Riverside kết nghĩa với Cần Thơ. Cuộc biểu tình đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày.


No comments:

Post a Comment