Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 5, 2017

HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2017 TRƯỚC TĐ ĐỨC THÁNH TRẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ chào cờ đầu tháng vào ngày 3 tháng 6 năm 2017 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment