Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 18, 2017

LỄ TRUY ĐIỆU CHIẾN SĨ VNCH VỊ QUỐC VONG THÂN TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ 2017 /P1LỄ TRUY ĐIỆU CHIẾN SĨ VNCH VỊ QUỐC VONG THÂN TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ 2017 /P1

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghị lại hình ảnh buổi Lễ Truy Điệu chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do vào chiều tối Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Được biết buổi Lễ Truy Điệu năm nay do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức là một trong hai buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực mỗi năm là dịp để các cựu chiến sĩ QLVNCH tề tựu bên nhau cho dù không còn tại ngũ, cùng nhắc nhở nhau, trách nhiệm vẫn chưa tròn.

No comments:

Post a Comment