Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 28, 2017

HỘI THẢO VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỦA LAO ĐỘNG VIỆT TẠI LITTLE SAIGON /P2Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hội thảo về tình hình người lao động tại Việt Nam do Lao Động Việt tổ chức vào trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017 tại Thư Viện Việt Nam,10872 Westminster Ave., Ste. 214-215, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment