Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 21, 2017

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA LAO ĐỘNG VIỆT TẠI THƯ VIỆN VIỆT NAM

Kính thưa quý đồng hương,

Trong chiến tranh, đảng CSVN đã từng gọi lực lượng công nhân là “giai cấp lãnh đạo cách mạng, giai cấp tiên phong trong sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự ngiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thế nhưng khi đảng CSVN nắm được chính quyền, thì chính lực lượng công nhân này lại bị bỏ quên. Trong khi các cán bộ CSVN trở thành những triệu phú, tỉ phú dollar thì những công nhân trở thành tầng lớp bần cùng nhất xã hội với đồng lương chết đói và làm việc trong những điều kiện vô cùng tồi tệ. Tổng liên đoàn lao động VN là công đoàn duy nhất tại VN, là cơ quan ngoại vi của đảng CSVN thì không bao giờ thực hiện nhiệm vụ của họ là bảo vệ công nhân mà còn đứng về phía chủ nhân tiếp tay bóc lột công nhân.

Khi thảm trạng Formosa xảy ra, hàng ngàn ngư dân thất nghiệp phải đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Mã Lai v.v… Họ lại bị môi giới lừa gạt và bị chủ nhân đàn áp trên xứ người mà không được ai giúp đỡ.

Trước tình trạng đó, Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (viết tắt là Lao Động Việt) đã mạo muội đứng ra đảm nhận trọng trách giúp đỡ công nhân đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình mà một trong những phương tiện cụ thể nhất là khuyến khích, huấn luyện cho công nhân thành lập các Nghiệp đoàn/ Công đoàn độc lập để họ có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Để biết thêm về tình trạng của công nhân VN cũng như công nhân xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Xin kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi nói chuyện của Lao Động Việt tại:

THƯ VIỆN VIỆT NAM
10872 Westminster Ave., Ste. 214-215, Garden Grove, CA 92843
LÚC 12 GIỜ TRƯA NGÀY CHÚA NHẬT 25 THÁNG 6 NĂM 2017

Sự hiện diện của quý đồng hương thể hiện sự quan tâm của quý vị đối với tầng lớp bị đàn áp, bóc lột nhất xã hội này và cũng là một niềm khích lệ to lớn cho Lao Động Việt trong công việc giúp đỡ công nhân VN.

Kính chào quý đồng hương.

Ca Dao
Phó CT Lao Động Việt

No comments:

Post a Comment