Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 26, 2017

LỄ VINH DANH NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19/6 & KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN 1975 /P1Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ Vinh Danh Ngày Quân Lực VNCH 19/6 cùng Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 1975 vào sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 với sự tham dự đông đảo các đoàn thể, hội đoàn và các đại diện dân cử cấp tiểu bang cũng như thành phố tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Được biết lễ vinh danh ngày quân Lực 19/6 năm nay do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Quân Lực lại về với các cựu chiến sĩ QL VNCH và đã 42 năm kể từ ngày Miền Nam VN rơi vào tay cộng sản phương Bắc, những cựu quân nhân nay dù không còn tại ngũ nhưng họ vẫn luôn tề tựu bên nhau trong ngày kỷ niệm này để hun đúc ý chí đấu tranh và cùng nhắc nhở nhau, trách nhiệm vẫn chưa tròn.

No comments:

Post a Comment