Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 16, 2017

SLIDESHOW VỀ HOA VỚI NHẠC LÊ UYÊN PHƯƠNG

Ca khúc “Bài Ca Hạnh Ngộ” và “Đêm Chợ Phiên Mùa Đông” nhạc và lời Lê Uyên Phương với tiếng hát Lê Uyên, phần audio được trích từ CD “Yêu Nhau Khi Còn Thơ” do LUP Studio thực hiện và phát hành năm 2000. Photo và video do Lại Minh Thuận thực hiện vào tháng 6 năm 2017.

No comments:

Post a Comment