Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 24, 2017

HỘI LUẬN GIỮA CỘNG ĐỒNG NVQG NAM CALIFORNIA & LAO ĐỘNG VIỆT VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG VN /P2Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hội luận của anh Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và chị Ca Dao, Phó Chủ Tịch Lao Động Việt về tình hình người lao động tại VN cũng như trên xứ người cùng giới thiệu buổi nói chuyện của Lao Động Việt tại Thư Viện Việt Nam vào ngày 25 tháng 6 sắp tới.


Buổi hội luận được thực hiện vào chiều ngày 22 tháng 6 năm 2017 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment