Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 18, 2018

GIÁO SƯ BẢO KHANG VỚI ĐOÀN TRỐNG THIÊN ÂN TRONG NGÀY DIỄN HÀNH TẾT 2018 TẠI LITTLE SAIGONLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn và ghi lại phần trình bày của Giáo sư Bảo Khang, Trưởng Đoàn Trống Thien Ân về việc giúp trình diễn trống cho phần khai mạc mở đầu buổi Diễn Hành Tết 2018 tại Little Saigon cũng như phần trình diễn trống của Đoàn Trống Thiên Ân vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 2018 trên đường Bolsa Ave Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment