Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 4, 2018

KÊU GỌI ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM TẾT MẬU THÂN 1968 - 50 NĂM TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN VN /P2Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Sau buổi lễ chào cờ đầu tháng vào sáng ngày 01 tháng 02 năm 2018 trước tượng đài Đức Thánh Trần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai có một buổi hội thảo về Lễ Tưởng Niệm Tết Mậu Thân 1968 cùng kêu gọi đồng hương đến tham dự buổi lễ thật đông. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 2 năm 2018 lúc 4 giờ chiều tại Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tham dự buổi hội thảo gồm có các vị: Ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Lê Văn Sáu, Lê Quang Dật, Phạm Khôi, Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí, Ông Võ Văn Bằng, Trần Quan An, Lưu Phát, Phạm Hoàn, Phạm Quang Hiền, Trương Quang Sĩ, Huỳnh Thanh Hoàng và Cô Nguyễn Thùy Dung.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện này trong phòng họp của Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment