Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, February 17, 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM MẬU TUẤT 2018 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ, WESTMINSTER, NAM CALIFORNIALittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu năm Mậu Tuất vào sáng Thứ Sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018 (tức ngày Mồng Một Tết âm lịch) tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment