Lac Viet Humanistic Culture

Friday, February 16, 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM MẬU TUẤT 2018 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIALittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu năm Mậu Tuất vào sáng Thứ Sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018 (tức ngày mồng Một Tết âm lịch) trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment