Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, February 1, 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 2 NĂM 2018 TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM TẾT MẬU THÂN 1968, 50 NĂM TỘI ÁC CỦA CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu tháng vào ngày 01 tháng 02 năm 2018 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment