Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 30, 2018

LỄ KỶ NIỆM ĐỆ TỨ CHU NIÊN ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA TRẦN HƯNG ĐẠO, LITTLE SAIGON 2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi lễ “Kỷ Niệm Đệ Tứ Chu Niên Đền Thờ Đức Thánh Trần” cũng là ngày húy nhật của Ngài (20 tháng 8 âm lịch) vào trưa Chủ Nhật ngày 29 tháng 9 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment