Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, September 22, 2018

ÔNG PHÁT BÙI KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG VẬN ĐỘNG TÁI TRANH CỬ NGHỊ VIÊN HĐTP GARDEN GROVE 2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi lễ khai trương văn phòng vận động tái tranh cử vào chức vụ Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Địa hạt 4 (sẽ được bầu phiếu vào ngày 6 tháng 11 năm 2018) của ông Phát Bùi với sự hiện diện của một số hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cùng các vị dân cử cấp tiểu bang cũng như thành phố đến tham dự.

Buổi lễ đã diễn ra vào trưa Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2018 tại văn phòng vận động tranh cử, 14291 Euclid Street D112 (góc ngã tư đường Euclid và Emperor Quang Trung Ave), thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment