Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 18, 2018

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ CỦA NHỮNG KẺ ĐÁNH PHÁLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn cho biết: “…Cái chuyện tung lên cái nguồn tin tôi là cộng sản nằm vùng, cái này thì phải nói là sự vu khống mà thôi. Chúng ta hiện tại sống trên một đất nước thượng tôn phát luật, những sự vu khống đó mình để cho phát luật trả lời cho họ chớ chúng tôi không nói đi nói lại vì nói gì nói thì cái Liên ủy Ban chúng tôi vẫn hoạt động hơn 20 năm. Hơn 20 năm nay ở cộng đồng này và ngay cả khắp nước Mỹ này ai cũng biết cái Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai.

Còn cái chuyện mà họ lên đài nói Phan Kỳ Nhơn là tên cộng sản nằm vùng và nói thêm một chuyện nữa là Phan Kỳ Nhơn đã nhận tiền của ông Bùi Phát mỗi tháng 20 ngàn để trang trải cho Đền Thờ Đức Thánh Trần. Đó là chuyện vu khống, nhưng chúng tôi không trả lời, chúng tôi cũng không cần thanh minh như thế nào vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trên đất nước thượng tôn luật pháp thì chúng ta để vấn đề những kẻ vu khống để cho pháp luật trả lời họ.”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của Nhà báo Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật và Công Lý) với ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần) vào chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2018 trong phòng họp của Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment