Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 30, 2018

JOHN COX - ỨNG CỬ VIÊN THỐNG ĐỐC CALIFORNIA 2018 VIẾNG THĂM ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh của ông John Cox, ứng cử viên vào chức vụ Thống đốc Tiểu bang California (vào ngày 6 tháng 11 tới) và phái đoàn đã đến viếng thăm Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ vào chiều ngày 30 tháng 9 năm 2018.

No comments:

Post a Comment