Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 2, 2019

CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG: KÊU GỌI ĐỒNG HƯƠNG THAM GIA ĐẠI HỘI DÂN QUÂN CÁN CHÍNH VNCH 23/6/2019Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ Chào Cờ Đầu Tháng vào sáng ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment