Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 1, 2019

PHAN KỲ NHƠN: CHÚNG TÔI PHẢN ĐỐI NHỮNG LỜI NÓI CÓ TÍNH CÁCH MẠ LỴ VNCH CỦA LS NGUYỄN QUỐC LÂN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai cho rằng: “… Do cái bài viết của Luật sư Nguyễn Quốc Lân, trong cái bài viết có nhiều đoạn thì chúng tôi thấy nó rõ ràng là muốn sỉ nhục Quân Lực VNCH mà không phải Quân Lục VNCH không mà nó sỉ nhục cả một thể chế VNCH…

Thưa đồng hương sở dĩ chúng tôi im lặng trong mấy tuần lễ nay vì chúng tôi không nằm trong Tập Thể Chiến Sĩ, chúng tôi không nằm trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Tôi để cho những người chính thức của các hội của quân nhân lên tiếng nhưng mà rất tiếc chỉ có ông Nguyễn Văn Ức lên tiếng một lần rồi từ Liên Hội , các hội Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến v.v… các quân binh chủng, tôi chưa hề thấy ai lên tiếng.

Đây là vấn đề nếu chúng ta đọc rõ ràng, đây là điều sỉ nhục cả một thể chế của Quân Lực VNCH, cả thể chế của dân, quân, cán, chính VNCH chớ không phải đơn thuần, đơn giản… Với tư cách là một quân nhân, chúng tôi phản đối những điều nói của Luật sư Nguyễn Quốc Lân. Đây là điều có tính cách mạ lỵ VNCH và có tính cách gần như là hỗ trợ cho nghị quyết 36 để cùng một khuynh hướng để mà đả phá VNCH…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói cuyện của ông Phan Kỳ Nhơn với Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý) về đề tài nêu trên vào chiều Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019 trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment