Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 27, 2019

TÊN PHAN QUANG THUẦN KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH PHÊ BÌNH CÁC VỊ SĨ QUAN TRONG QLVNCH
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Với những lời phê phán, nhục mạ các vị cựu sĩ quan trong QLVNCH như: “… Anh…  Ức… (Trung Tá QLVNCH), Khi anh rời đất nước trước 75 có nghĩa là anh từ bỏ cái huy hiệu của ”Quốc Gia (?), Danh Dự và Trách Nhiệm”… có nghĩa là anh không có trách nhiệm… Anh đã bỏ xứ ra đi như vậy là đào ngũ… Cái này mà ở chiến trường là nó rút súng bắn chết luôn!!.. Tại vì sao?. Đó là tội đảo ngũ !!..” (Trích từ video clip “Nhân Sĩ Cộng Đồng: Nghị viên Tài Đỗ rước voi về dầy mã tổ”, Phong Tran; Published on May 11,2019).

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời phát biểu của anh Kiên Phạm, Tiến sĩ Phạm Kim Long và cô Nguyễn Thùy Dung về những lời lẽ hỗn xược, xấc láo nêu trên của Phan Quang Thuần vào chiều Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment