Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 13, 2019

HÌNH ẢNH VAUSA: NGÀY TƯỞNG NHỚ VÀ VINH DANH 2019


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi lễ Tưởng Nhớ và Vinh Danh (A Day To Remember and Honor) do Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Uniformed Services Association) tổ chức vào chiều Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019 tại Majesty Restaurant, 5015 West Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment