Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 24, 2019

KÊU GỌI DỒNG HƯƠNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TỴ NẠN CỘNG SẢN NGÀY 30/6/2019Little Saigon (VanHoaNBLV) – Sau những đợt biểu tình phản đối của toàn dân, từ ngày 10 tháng 6 năm 2018, bọn Cộng Sản đã tìm mọi cách để truy bắt những người mà chúng cảm thấy có nguy hại đến an ninh, mục đích là cô lập những người mà chúng cho là cầm đầu những cuộc biểu tình đó. Sau thời gian chịu đựng những bất công, mất cả quyền làm người lương thiện, đã đến lúc người dân không còn sự chọn lựa nào hơn, gần đây đã mạnh dạn thực hiện những cuộc biểu tình, như:

- Ngày 5 tháng 6 năm 2019 biểu tình trước Quốc Hội ở Hà Nội, đã đảo bọn bù nhìn bán nước.
- Ngày 10 tháng 6 năm 2019 biểu tình trước Tòa Đại sứ Trung Cộng và tại công viên Lê-nin, phản đối “đường Lưởi Bò” và “luật Đặc Khu”
          
Trước sự can đảm đó và để yểm trợ người dân quốc nội Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng một số đoàn thể, hội đoàn tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình và tuần hành vào lúc 4:00PM Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019. Sau khi làm lễ xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ). Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, sau đó trở về lại trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và giải tán vào khoảng 5:00 chiều cùng ngày.

No comments:

Post a Comment