Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 11, 2019

TẠ PHONG TẦN: NGUYÊN NHÂN DÂN HONG KONG BIỂU TÌNH CHỐNG DỰ LUẬT DẪN ĐỘ VÀ BIỂU TÌNH Ở VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về đề tài “Nguyên Nhân Dân Hong Kong Biểu Tình Chống Dự Luật Dẫn Độ Và Biểu Tình Ở Việt Nam” vào chiều ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment