Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 17, 2019

HONG KONG: HƠN 2 TRIỆU NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG & BIỂU TÌNH “KHÔNG LÃNH ĐẠO”Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự kiện “Hong Kong: hơn 2 triệu người xuống đường và biểu tình không lãnh đạo” vào chiều ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment