Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 1, 2019

ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG CÓ TÌM ĐƯỢC “GIẢI PHÁP ĐOÀN KẾT”?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp “Đại Hội Cộng Đồng” do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại phòng họp Thành phố Westminster, 8200 Westminster Boulevard, Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment