Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 17, 2019

TẠ PHONG TẦN: YẾU TỐ LỖI TRONG VỤ THIẾU NIÊN TÔNG XE VÀO CSGT VÀ NỀN BÁO CHÍ, LUẬT SƯ BƯNG BÔ VCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về sự việc “yếu tố lỗi trong vụ thiếu niên tông xe vào CSGT và nền Báo chí, Luật sư bưng bô Việt Cộng” vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment