Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, July 16, 2019

TẠ PHONG TẦN: BIỂU TÌNH ỦNG HỘ TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ĐỂ NGƯỜI TÙ BIẾT HỌ KHÔNG CHIẾN ĐẤU ĐƠN ĐỘCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc “Biểu tình ủng hộ tù nhân chính trị để người tù biết họ không chiến đấu đơn độc” vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment