Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 22, 2019

KHAI MẠC ĐẠI NHẠC HỘI CẢM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH KỲ 12Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần nghi lễ khai mạc Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH Kỳ 12 do Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tổ chức với sự hợp tác của nhiều Hội Đoàn và các cơ quan Truyền thông, báo chí Hải ngoại cùng nhiều Ca Nghệ Sĩ và MC vào trưa ngày Chủ Nhật 21 Tháng 7 năm 2019 tại Sân Trường Trung Học Los Amigos, 16566 Newhope St., thuộc Thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment