Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 3, 2019

MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH TÔMA TOÁN TẠI SAINT BONIFACE CATHOLIC CHURCH, ANAHEIM
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt qua lời mời của cô Nguyễn Thùy Dung, Trưởng Ban Phục Vụ Huynh Đoàn thuộc Huynh Đoàn Đa Minh Công Đoàn Đức Mẹ Anaheim đã đến tham dự và ghi lại hình ảnh buổi “Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Tôma Toán” vào chiều ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Saint Boniface Catholic Church, 120 N. Janss Street, thuộc Thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment