Thursday, August 8, 2019

TẠ PHONG TẦN: PHÂN BIỆT VĂN HÓA TRUNG HOA VÀ VĂN HÓA TRUNG CỘNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về vấn đề phân biệt Văn Hóa Trung Hoa và Văn hóa Trung Cộng vào chiều ngày 5 tháng 8 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment