Thursday, August 1, 2019

NGUYỄN THÀNH LONG: ĐOÀN KẾT KIỂU MA QUỶ THÌ KHÔNG CÓ TÔILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những nhận định của anh Nguyễn Thành Long, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Hạt Los Angeles, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali về những xáo trộn trong thời gian qua của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Little Saigon vào chiều tối ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment