Tuesday, August 6, 2019

PHÁT LƯU: CHUYỆN SÔI NỔI XẢY RA CHẲNG QUA LÀ VÌ MỘT ÔNG THỊ TRƯỞNG VINH DANH CÁI CÔ NGÔ THANH VÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những nhận định của ông Phát Lưu, một nhân sĩ trong Cộng đồng người Việt Quốc gia Nam Cali về những xáo trộn trong thời gian qua của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Little Saigon vào chiều tối ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment