Wednesday, August 14, 2019

THÂN NHÂN CỦA ÔNG LÝ TỐNG LÊN TIẾNG VỀ VẤN ĐỀ BIA MỘ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phổ biến tâm thư của thân nhân ông LÝ TỐNG (Lê Văn Tống, Không Quân Ó Đen, Cựu Phi Công QLVNCH) theo nguyện vọng của gia đình gởi các cơ quan truyền thông Việt Nam Hải ngoại.


No comments:

Post a Comment