Wednesday, August 14, 2019

HỌP BÁO DIỄN HÀNH TẾT 2020 CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALIFORNIA VÀ BTC DIỄN HÀNH TẾT
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp báo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Little Saigon Tết Parade vào sáng ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Brookhurst Street, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment