Sunday, August 25, 2019

BÁO NGƯỜI VIỆT, VIỄN ĐÔNG GHI SAI EMAIL TẠ PHONG TẦN – ĐỔI CÁCH PHÁT HÀNH HỒI KÝ ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI
Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc báo Người Việt, Viễn Đông ghi sai địa chỉ email của Tạ Phong Tần cũng như việc thay đổi cách phát hành hồi ký “Đứng Thẳng Làm Người” vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment