Tuesday, August 20, 2019

QUYỀN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH TẾT 2020 BỊ TRAO VÀO TAY NHÓM KHÔNG MINH BẠCH VỀ NĂNG LỰC, TÀI CHÁNHLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý) với ông Tài Đỗ, Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster về việc “HĐTP Westminster trao quyền tổ chức Diễn Hành Tết 2020 vào tay một nhóm không minh bạch về năng lực cũng như về tài chánh” vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2019 tại phòng họp của HĐTP, 8200 Westminster Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment