Saturday, August 10, 2019

QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, PHÂN BIỆT TRUYỀN THÔNG BẨN VÀ CÁC HÀNH VI ĐE DỌA THÔNG QUA TRUYỀN THÔNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về quyền tự do ngôn luận, phân biệt truyền thông bẩn và các hành vi đe dọa thông qua truyền thông vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment