Sunday, May 31, 2020

BỊ XỬ 3 NĂM TÙ ÔNG LƯƠNG HỮU PHƯỚC NHẢY LẦU TỰ TỬ; PHÂN TÍCH CHỨNG CỨ DO LUẬT SƯ CUNG CẤP
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “bị xử 3 năm tù ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử; phân tích chứng cứ do luật sư cung cấp” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment