Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, January 26, 2021

26-01-21: NGƯ DÂN NGHỆ AN BỊ ĐÂM CHÌM TÀU; 15 ĐIỂM NỔI BẬT; NGA ĐẶT NIỀM TIN VÀO 7 ĐỜN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “26-01-21: Ngư dân Nghệ An bị đâm chìm tàu; 15 điểm nổi bật; Nga đặt niềm tin vào 7 Đờn” vào chiều tối ngày 26 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment